Now showing items 1-1 of 1

    • Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön 

      Sundblad, Eva-Lotta; Vallin, Are; Grimvall, Anders; Emmerson, Richard (Havsmiljöinstitutet, 2015-09-07)
      Rapporten visar att det finns många fenomen inom samhället som är relevanta för belastningen av näringsämnen på havsmiljön. Det finns potential till förändring genom att fenomenen i sig är föränderliga och genom att de är ...