Now showing items 1-1 of 1

    • Rapport Validering West 

      Crespo, Alejandro; Danielsson, Mattias; Fjällman, Elisabeth; Johansson, Anngreth; Karlsson, Ingvar (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2009)
      Validering West är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Syftet med projektet har varit att skapa en gemensam övergripande modell för bedömning av reell kompetens för ...