Now showing items 1-1 of 1

    • Jourhavande bibliotekarie 

      Ottelid, Magnus; Brolund, Agneta; Hohweiler, Kristina (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2004)
      Myndigheten för Sveriges nätuniversitet beviljade hösten 2002 medel till projektet Jourhavande bibliotekarie med projekttiden jan 2003 dec 2004. Eftersom alltfler studenter läser kurser och utbildningar som inte är ...