Now showing items 1-1 of 1

    • Människans hälsa och ohälsa 

      Smedby, Björn; Mattsson, Bengt; Granström, Marta; Rydevik, Björn; Nordin, Margareta; Enerbäck, Sven; Berglund, Göran; Strandvik, Birgitta (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), 2014-10)
      Föreliggande uppsatser med det övergripande namnet "Människans hälsa och ohälsa" är utarbetade med utgångspunkt från föredrag vid en KVVS-konferens med samma titel som ägde rum i oktober 2011. I dessa uppsatser behandlas ...