Now showing items 1-1 of 1

    • Överfiske - en miljöfarlig aktivitet 

      Moksnes, Per-Olav; Belgrano, Andrea; Bergström, Ulf; Casini, Michele; Gårdmark, Anna; Hjelm, Joakim; Karlsson, Anna; Nilsson, Jonas; Olsson, Jens; Svedäng, Henrik (Havsmiljöinstitutet, 2011-09-30)
      Bestånden av marina fiskarter har minskat dramatiskt i både Västerhavet och i Östersjön under de senaste 100 åren. Flera olika faktorer påverkar fiskbeståndens storlek, men ett ökande antal studier tyder på att överfiske ...