Now showing items 1-5 of 5

  • Hur är näringstillståndet hos äldre, som tar emot kommunal omsorg och vård? 

   Saletti, Anja (2004)
   Hur vanligt är felnäring? Förändras näringstillståndet om man får hemtjänst? Vem har ansvaret? Anja Saletti har i sin licentiatsavhandling Nutritional status in elderly receiving municipal services and care, (Uppsala ...
  • Matens betydelse vid demenssjukdom 

   Faxén Irving, Gerd (2004)
   Studier har visat att äldre med demenssjukdom väger mindre än äldre utan demenssjukdom. Viktminskning är vanligast hos dem, som drabbas av Alzheimer's sjukdom och den verkar öka med sjukdomens svårighetsgrad. Förmodligen ...
  • Sjukdomsrelaterad undernäring - äldreomsorgens utmaning 

   Rothenberg, Elisabet (2008)
   Sjukdomsrelaterad undernäring drabbar många sjuka äldre. Tillståndet kan obehandlat vara livshotande, leder till minskad funktion och livskvalitet samt ökad morbiditet och mortalitet. Evidensbasen för diagnostik och ...
  • Undernäring hos äldre personer i kommunalt boende 

   Christensson, Lennart (2004)
   Lennart Christensson har i sitt avhandlingsarbete undersökt näringstillståndet hos äldre, som var nyinflyttade till kommunalt äldreboende. Han har utvärderat metoder för att bedöma näringstillstånd och undersökt effekten ...
  • Viktminskning hos äldre 

   Cederholm, Tommy (2004)
   Det normala åldrandet innebär att man kan förlora upp till ett halvt kilo per år i vikt. När viktförlusten är större än 5% på 3 månader eller mer än 10% av tidigare normalvikt finns det anledning att vara vaksam. En sådan ...