Now showing items 1-2 of 2

  • Användbarhetsstudie av Nätuniversitetets webbportal - en uppföljning 2005 

   Aderud, Johan (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2006)
   Vi har åter fått i uppdrag att göra en uppföljande utvärdering av Nätuniversitetets webbportal och dess nya design ur användbarhetssynpunkt med syfte att hitta problem och föreslå förbättringar. För utvärderingen har vi ...
  • Nätuniversitetets webbportal - En användbarhetsstudie 

   Aderud, Johan (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, 2003)
   På uppdrag av UCER, Umeå Centre for Evaluation Research, har vi utvärderat Nätuniversitetets webbportal ur användbarhetssynpunkt med syfte att hitta problem och föreslå förbättringar. Användbarhet definieras enligt ISO ...