Now showing items 1-1 of 1

    • Att använda personbaserade inspelningar i interaktivt lärande 

      Abelin, Åsa; Behrns, Ingrid; von Feilitzen, Mattias; Laakso, Katja (PIL-enheten, 2013-04-26)
      Ny teknik har gjort det möjligt att utveckla nya undervisningsformer. Men detta leder också till att vi ställs inför nya frågor och utmaningar. Projektet Att använda personbaserade inspelningar i interaktivt lärande - ...