Show simple item record

dc.contributor.authorHallberg, Magnusswe
dc.contributor.authorBergström, Rikardswe
dc.date.accessioned2002-12-07swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:58:57Z
dc.date.available2007-01-16T16:58:57Z
dc.date.issued1998swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1356
dc.description.abstractUndersökningen syftar till att få en förståelse för hur webbranschen fungerar. Vilka de olika aktörerna är, vad de gör och hur de gör det. Vi ville också hitta förklaringar och bakomliggande faktorer till varför branschen ser ut som den gör och försöka se tendenser om vart den är på väg i framtiden. För att få de svar vi sökte genomförde vi kvalitativa intervjuer med sju personer på sex olika företag i tre kategorier. De kategorier vi definierade var IT-konsulter, reklambyråer och webbyråer. Våra frågor kretsade kring fyra områden; Hur ser företagen på de webbplatser de producerar, vilka metoder och strategier används i utvecklingen, hur behandlas kompetensen och hur kommer branschen att se ut i framtiden. Vi kom fram till att företagen har olika metaforer i sin syn på webb-platserna, dessa metaforer styr valet av metoder för utvecklings arbetet och strategierna utifrån vilka man organiserar kompetensen. I framtiden kommer de som jobbar systematiskt , dvs har väl utvecklade metoder för systemutveckling, att ha de bästa förutsättningarna.swe
dc.format.extent171437 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleWebbranschens aktörer. En kvalitativ studie av sex webbproducenter.swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid1709swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record