Show simple item record

dc.contributor.authorJönsson, Agnetaswe
dc.date.accessioned2002-12-07swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:58:55Z
dc.date.available2007-01-16T16:58:55Z
dc.date.issued2002swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1353
dc.description.abstractSAMMANFATTNING Uppsatsen behandlar hälsa på Internet. De frågeställningar som jag har haft för avsikt att belysa i arbetet är: ?Vilka användningsområden kan enskilda patienter ha för hälsoinformation via Internet?? och ?Hur kan hälsoinformation via Internet skapa mervärde för patienter?? Jag har gjort en litteraturstudie för att komma fram till vilka användningsområden som är vanligast förekommande. Dessa visade sig vara; Självhjälpgrupper och nätdebatter för patienter, patientinformation, möten mellan patienter och läkare, generell information, marknadsföring och försäljning, webb-baserade medicinska tidningar, nyhetstjänster, bibliotek och databaser samt uppföljning av sjukdomsförlopp. Därefter har jag utfört en empirisk undersökning av ett urval på nio, i artiklar och av läkare ofta rekommenderade, svenska hälsosidor riktade till patienter samt patienter/vårdpersonal för att se om ovan nämnda funktioner finns där. Dessutom har ytterligare en empirisk studie genomförts när det gäller kommunikation av information via hälsosidor för att se hur den fungerar. Det analysverktyg som användes för denna studie var fyra former av socialt kapital, informationspotential, normer, auktoritetsrelationer och förpliktelser och förväntningar samt teorier när det gäller information och kunskap. Resultatet blev mycket varierande när det gäller användningsområden, någon sida innehöll alla funktioner medan andra innehöll färre. Dessutom visade studien att flera av hälsosidorna har goda förutsättningar för att skapa mervärde för patienter utifrån de fyra formerna av socialt kapital. De kommunicerar mycket som kan skapa trygghet, stöd och förtroende för patienter i olika situationer. Medan andra hälsosidor som ingick i undersökningen sänder ut väldigt få signaler för att skapa det förtroende som ofta krävs för att människor skall deltaga i olika former av kommunikation via Internet.swe
dc.format.extent397764 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenswe
dc.titleHälsoinformation på Internet - vad kan den användas till och - vilket mervärde skapas för patienter?swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid1733swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record