Show simple item record

dc.contributor.authorJonsson, Mariswe
dc.contributor.authorEsmaili, Soheilaswe
dc.date.accessioned2002-12-07swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:58:51Z
dc.date.available2007-01-16T16:58:51Z
dc.date.issued1999swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1347
dc.description.abstractSammanfattning Projektarbete väljs allt oftare som ett alternativt arbetsform till den traditionella arbetsformen. Arbetsformen anses som effektivare och resultatorienterat vilket gör att man föredra det när det finns möjlighet att välja det framför den traditionella arbetsformen. Trots att man har arbetat i projekt för decennier stöter man ändå på problem som påverkar projektet märkbart. Det har gjort mycket forskning inom området och genom dessa forskningar har man försökt att kartlägga de faktorer som påverkar projekt väsentligt. I teoridelen beskrives de faktorer som anses vara av betydelse för projekt. Dessutom lägger man fram olika alternativa sätt för en bättre och effektivare projektledning. En viktig och väsentlig del av teorin behandlar eskalerings fenomenet och dess innebörd, dessutom de faktorer som kan skapa eskalerings beteende hos beslutsfattare. Genom litteraturstudien fick vi en bred översikt över de faktorer som påverkar IT-projekt och märkte vi att det har inte gjorts så många undersökningar inom detta känsliga området. Därmed valde vi att studera maktfaktorer mer ingående och för att få bekräftelse för vår hypotes kombinerade vi vår forskning genom tillämpning av scenariobaserad prototyp. Eftersom vår forskning behandlar maktfaktorer och whistle-blowing inom projektgruppen, ville vi undersöka och se om man kan skapa en miljö som främjar whistle-blowing. Vi valde därför att experimentera genom att måla upp ett scenario och för att kunna få något svar till vårt forskningsfråga anordnade vi två seminarie tillfälle. Under dessa seminarier försökte vi att skapa konflikt benägna beslutssituationer för att kunna observera och se hur deltagarna reagerade under dessa situationer. Genom experimentet kom vi fram till att kommunikation mellan gruppen och gruppens motivation är två viktiga aspekter. Om gruppen inte känner sig motiverad kommer de inte att höja sin röst om de stöter på någon bristande agerande. Dessutom måste medlemmarna ha en bra och öppen kommunikation för att kunna dela med sig sina funderingar och åsikter.swe
dc.format.extent2401980 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleMaktfaktor och Whistle-blowing i Projektarbeteswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid1453swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record