Show simple item record

dc.contributor.authorLundin, Peterswe
dc.contributor.authorBrandén, Erikswe
dc.date.accessioned2002-12-07swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:58:42Z
dc.date.available2007-01-16T16:58:42Z
dc.date.issued1999swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1334
dc.description.abstractSyftet med denna magisteruppsats har varit att skapa en förståelse för Microsofts och Lotus Knowledge Management-ramverk genom att dels jämföra dem med ett vetenskapligt ramverk och dels med de respektive företagens produkter. Det vetenskapliga ramverk vi använt i studien är Nonakas ramverk för Knowledge Management och de produkter vi använt är Lotus Notes och Microsoft Site Server. De frågor vi har velat besvara är dels om det finns någon överensstämmelse mellan företagens ramverk och det vetenskapliga ramverket och dels om det finns någon överensstämmelse mellan företagens ramverk och deras respektive produkter. För att besvara frågorna har vi dels gjort en litteraturstudie och dels en ingående produktanalys där bland annat utveckling av en egen prototyp ingått. Resultaten visar att det finns en viss, om än inte fullständig överensstämmelse mellan ramverken och mellan ramverken och produkterna. Framförallt saknas i leverantörernas ramverk den organisations- och kulturaspekt som betonas som viktig i Nonakas ramverk.swe
dc.format.extent810181 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleFrån Myway till Highway. Individens kunskap blir organisationens kunskap med hjälp av Knowledge Management.swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid1536swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record