Show simple item record

dc.contributor.authorAfshar, Mohammadswe
dc.date.accessioned2002-12-07swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:58:33Z
dc.date.available2007-01-16T16:58:33Z
dc.date.issued1999swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1320
dc.description.abstractDenna uppsats presenterar en procedur för design och utveckling av s.k. Webtjänster, dvs kommunikationstjänster som utförs med stöd av WWW och Internet.. De traditionella systemutvecklingsmodellerna ger knappast någon vägledning om hur man bygger kommunikationstjänster. De fokuserar i första hand på design och byggande av informations- och databassystem, men kommunikationsfrågorna hamnar utanför deras gränser. Webtjänster utnyttjas idag i en allt större utsträckning inom många organisationer och företag. Men hur går vi till väga för att fånga in deras innehåll, form, struktur, funktion, etc.? Vilka svårigheter förekommer och vilket metodstöd behövs för att angripa dessa svårigheter? Slutligen, vilka infrastrukturella förutsättningar bör existera för att sådana tjänster överhuvudtaget skall fungera på ett önskat sätt? Än idag finns ingen exakt modell eller metod för att vägleda arbetet med design och utveckling av webtjänster. Med denna uppsats vill jag presentera och beskriva en modell som belyser en rad olika frågor och svårigheter. Modellen beskriver en procedur för design och utveckling av web-baserade tjänster. Kunskapen bakom denna procedur sammanfattar mina erfarenheter, funderingar och problemställningar som aktualiserades under mitt arbete med utveckling av en webtjänst för avdelningen barnögon på Östra sjukhuset i Göteborg. Med hjälp av webtjänsten ville personalen på avdelningen dels samla in patientinformation och ögonbottensbilder som sedan skulle analyseras och behandlas med stöd av andra system, dels sprida den insamlade informationen till andra samarbetsparter verksamma vid olika forskningsinstitutioner världen över.swe
dc.format.extent925836 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenswe
dc.titleEn Procedur för Design & Utveckling av Webtjänsterswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid1666swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record