GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) >
D-uppsatser >

Användare och standardsystem- att utveckla ett samförstånd


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1287

Files in This Item:

File Description SizeFormat
caroline.tengberg.IA7400.pdf217KbAdobe PDF
View/Open
Title: Användare och standardsystem- att utveckla ett samförstånd
Authors: Tengberg, Caroline
Issue Date: 2000
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 223230 bytes
Degree: Student essay
Abstract: Många stora, påkostade implementeringsprojekt av standardsystem leder inte till någon märkbar utveckling av organisationen. De positiva effekterna lyser med sin frånvaro medan projektet i sig växer till en dyrbar svulst, vilken kräver alltmer resurser. En aspekt som identifierats i debatten kring detta fenomen är användarnas betydelse för projektens framgång. Att införa ett nytt system handlar om att ändra och utveckla mänsklig kommunikation oavsett vilken teknik som används. I uppsatsen studera... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1287
Appears in Collections:D-uppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011