Show simple item record

dc.contributor.authorJantzen, Peterswe
dc.date.accessioned2002-12-07swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:58:09Z
dc.date.available2007-01-16T16:58:09Z
dc.date.issued2000swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1282
dc.description.abstractDenna studien handlar om kreativitet och om hur företag i allt större utsträckning är i behov av att utnyttja personalens kreativitetsreserv än mer. Detta behov har uppkommit i och med att företagen lever i en global marknad med hårdnande konkurrens och ökande förändringstakt. Till detta hör att genom den, allt större datoriseringen så har det uppstått nya möjligheter för företag att locka fram personalens inneboende kreativitet. De senaste åren har också en hel del forskning uppmärksammat detta. Inom ramen för GSS har ett begrepp som elektronisk brainstorming (EBS) vuxit fram. Den kombinerar traditionell brainstorming och datorstöd för att locka fram personalens kreativitet. Nackdelen med EBS är att den kräver en speciell mjukvara och ett specialdesignat rum för att användas korrekt. Det blir därmed både kostsamt och oflexibelt att använda EBS. Denna studie försöker åtgärda dessa problem genom att utveckla och implementera en webbaserad EBS applikation. Studien undersöker sedan hur användarna uppfattar applikationen. Ur ett teoretiskt perspektiv har, visade det sig applikationen stort värde, då ingen liknade applikation står att finna. Detta ger också studien ett stort praktiskt värde. De resultat som studien visar är att den kan få positiva effekter på organisationen om den bara används. Användarna av applikationen förstod däremot inte applikationens egentliga användningsområde då den markant skiljer sig från både de diskussions- och chattforum som de är vana vid. Detta bottnar i att användarna har en syn på kreativitet som mer problem-lösningsorienterad medan denna studies syn på kreativitet är att väcka tankar och idéer. Därav kan också skillnader i förståelsen av applikationen uppkomma. Av denna anledning uttryckte flera respondenter att de inte trodde sig ha någon nytta av applikationen trots att de hade varit dåliga på att testa den. Vid en bättre marknadsföring och förankring inom organisationen, av applikationen skulle den enligt användarna komma att användas och på sikt kanske även ge resultat på kreativiteten. Resultaten i denna studien baseras på två intervjurundor. Det var även tänkt att data i form av loggfiler skulle användas men då applikationen knappast användes skulle det inte ha tillfört studien något.swe
dc.format.extent229088 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleMindpool-En applikation och en studie av datorstött kreativitetswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid1431swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record