Show simple item record

dc.contributor.authorThorsén, Åsaswe
dc.contributor.authorLadd, Birgittaswe
dc.contributor.authorKaihlamäki, Ninaswe
dc.date.accessioned2003-02-25swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:57:57Z
dc.date.available2007-01-16T16:57:57Z
dc.date.issued2002swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1264
dc.description.abstractInom systemutvecklingen är det vanligt att projekt försenas vilket medför merkostnader och/eller att det resulterande datasystemet inte fungerar tillfredsställande för sina användare. Hur kommer det sig då att så många systemutvecklingsprojekt får ett misslyckat resultat? Det förefaller som om arbetssättet för att ta fram datasystem inte har hängt med i de organisationsförändringar och teknologiska förändringar som skett. Det behövs i vissa fall en komplettering till det sekventiella förfarandet vid utveckling av datasystem. Ett tänkbart alternativ är etnografiska metoder. Hur används etnografi i systemutvecklingen inom CSCW-området? Varför används etnografi i systemutvecklingen inom CSCW-området? Detta är frågor vi ställt oss och försökt besvara i denna uppsats. Den empiriska studien, visade att i vissa typer av systemutveckling kan etnografi användas med stor framgång. Det är speciellt lämpligt att använda etnografi vid framställning av skräddarsydda system för en specifik målgrupp. Etnografen kan här genom sin etnografiska studie få fram kompletterande information om organisationens sätt att arbeta, det som inte står i arbetsbeskrivningar, procedurer, föreskrifter och regler. Genom de artiklar vi studerat, från CSCW-konferensen, har vi uppmärksammat att fokus är på att förstå den sociala interaktionen, den del av organisationslivet som inte finns uttalad och specificerad, den så kallade tysta kunskapen. Etnografen observerar, intervjuar och ser på det viset användarens verklighet och hur användaren upplever sin arbetssituation. Etnografi används mest vid forskning, men förekommer också vid utveckling av datasystem. Vårt resultat visade att etnografi används för tre olika ändamål i systemutvecklingen. Det kan dels användas för att skapa en förståelse för en domän, dels för att evaluera och förbättra befintliga system eller användas vid utvecklandet av en kravspecifikation. Utifrån de resultat som framkommit drar vi följande slutsatser. Etnografi är mest lämplig vid skräddarsydda system. Etnografen får rollen som tolk mellan användare och utvecklare. Etnografen kan studera användaren med hjälp av etnografiska metoder och därmed extrahera vad som faktiskt sker i deras verklighet och därigenom kommer det nya systemet att spegla användarens arbetsmiljö. Om etnografi används på rätt sätt konfigureras datasystemet efter användarna och inte tvärtom.swe
dc.format.extent89 pagesswe
dc.format.extent924592 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleVåga kaos! Etnografi som systemutvecklingsmetodswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid2625swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record