Show simple item record

dc.contributor.authorBjarsch, Danielswe
dc.date.accessioned2002-12-07swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:55:09Z
dc.date.available2007-01-16T16:55:09Z
dc.date.issued1998swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1253
dc.description.abstractAtt arbeta i projektform är vanligt i många av dagens organisationer. Trots det är det vanligt att slutresultatet inte motsvarar de ursprungliga förväntningarna. Det finns i dagens organisa-tioner och inom forskningen en omfattande erfarenhet om vilka faktorer som påverkar projekt i denna riktning. Det brister dock ofta i återkopplingen - man lär inte av sina egna misstag. Teorierna om organisatoriskt lärande och begreppet "den lärande organisationen" får allt större uppmärksamhet ute på företag och organisationer i näringslivet. Det satsas stora resur-ser på att försöka skapa infrastrukturer för lärande, där det ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet att lära av sina egna och andras misstag. Uppsatsen visar ett exempel på hur man med hjälp av datorstöd kan skapa förutsättningar för att lära av sina egna misstag och erfarenheter vad gäller projektarbete. Genom att integrera det pedagogiska tänkandet bakom PBL med teorier och erfarenheter om projektstyrning, skapas grunden för ett verktyg med vilket man kan lyfta fram och ifrågasätta sitt tillvägagångssätt i samband med projektarbete. Genom att utnyttja modern informationsteknologi på ett pedagogiskt välgrundat sätt ökar intresset och motivationen att lära. Därigenom ökar insikten om de faktiska problemställning-ar man står inför och förståelsen för hur dessa kan hanteras.swe
dc.format.extent949600 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.titleDatorstöd för lärandeswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid2458swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record