Show simple item record

dc.contributor.authorSjögren, Karinswe
dc.date.accessioned2004-02-17swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:53:35Z
dc.date.available2007-01-16T16:53:35Z
dc.date.issued2003swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1188
dc.description.abstractDenna uppsats söker belysa hur företag kan bli konkurrenskraftiga genom att arbeta aktivt med kundrelationer med hjälp av IT. Frågan som ställdes var: Vad bör företag beakta, såväl organisatoriskt som tekniskt, när de vill utveckla sina kundrelationer? Uppsatsen skrevs utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt och med en kvalitativ metodansats. Två teorier studerades ingående. Båda teorierna ser kunden som den viktigaste resursen. Dock resonerar de olika kring vad kundkontakterna skall användas till, vilka i företaget som skall ha kundkontakt och vilket sorts systemstöd som skall användas. Genom att integrera de två uppnåddes en större helhet. Uppsatsen presenterade därför en ny modell som utvärderades genom empiri. Resultatet blev ett antal riktlinjer för vad företag bör beakta vid utvecklandet av kundrelationer. Sammantaget gav teori och empiri god validitet åt uppsatsens slutsats. Slutsatsens reliabilitet blev emellertid ej fastställd då det kräver en omfattande applicering av den presenterade modellen.swe
dc.format.extent85 pagesswe
dc.format.extent996059 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.subjectKundrelationerswe
dc.subjectCRMswe
dc.subjectCustomer Relationship Managementswe
dc.subjectvärdestjärnaswe
dc.titleEN HOLISTISK SYN PÅ KUNDRELATIONER Riktlinjer för utvecklande av kundrelationer med hjälp av ITswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3381swe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record