Show simple item record

dc.contributor.authorSandgren, Björnswe
dc.contributor.authorJohansson, Andreasswe
dc.date.accessioned2004-06-28swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:48:31Z
dc.date.available2007-01-16T16:48:31Z
dc.date.issued2003swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1130
dc.description.abstractDe svårigheter som finns med att systematisera informationshanteringen i en större affärsverksamhet med hjälp av informationssystem (IS) och informationsteknologi (IT) är väl kända och dokumenterade. Ändå inträffar det alltför ofta att IS/IT-projekt försenas och överskrider budgeterade kostnader. I detta arbete har vi försökt analysera vilka kritiska faktorer som styr införandet av ett större IS/IT-system och hur dessa faktorer bäst bör hanteras. Underlag för detta arbete har varit införandet av affärssystemet Navision på Arkitektkopia AB, vilket på grund av kraftiga förseningar och överskridna budgetkostnader kan anses som mindre framgångsrikt. Genom utförda semistrukturerade intervjuer med deltagare i detta projekt och via utförligt utförda dokumentationsanalyser har vi skaffat oss en bild av hur införandet planerades, styrdes och genomfördes. Genom att ställa det empiriska materialet emot utvald forskning inom detta område har vi kunnat visa på vilka faktorer som varit mest avgörande för utgången av projektet. Vår vetenskapliga studie är uppdelat i tre olika huvudkategorier; projektarbete, verksamhetsförändring och systemanskaffning vilka använts för att belysa problemområdet ur olika perspektiv. I vår slutsats konstaterar vi att den mest kritiska faktorn för ett framgångsrikt införande av IS/IT-system är en klar och tydlig förståelse av syftet med införandet.swe
dc.format.extent73 pagesswe
dc.format.extent979271 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.subjectERP-systemswe
dc.subjectIS/IT-systemswe
dc.subjectKritiska faktorerswe
dc.subjectAffärssystemswe
dc.titleKritiska faktorer vid införande av IS/IT-system En fallstudie av införandet av affärssystemet Navisionswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid3770swe
dc.subject.svepInformaticsswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record