Show simple item record

dc.contributor.authorHassan, Najalaswe
dc.date.accessioned2005-10-18swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:46:09Z
dc.date.available2007-01-16T16:46:09Z
dc.date.issued2005swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1079
dc.description.abstractDen här studien tog sin utgångspunkt i en kommunal verksamhet och dess önskan att skapa mål och mening i arbetet för de anställda. Frågan var vilka faktorer som förhindrar kommunikation av mål och mening samt vilka krav som bör styra utvecklingen av intranätbaserad kommunikation i verksamheten. För att besvara frågeställningarna valdes ett kvalitativt angreppssätt och en fallstudie som vetenskaplig metod. Sex stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes bland chefer och vårdpersonal i verksamheten. Intervjufrågorna baserades på en befintlig teoretisk modell. Resultatet, som presenteras i sin helhet, analyseras och diskuteras utifrån en bred och för frågan relevant teoretisk grund. Slutsatsen drogs att ett intranät kan vara en bra kanal för kommunikation även inom offentlig sektor om det utformas på ett attraktivt dvs. meningsfullt sätt för verksamheten.Men ett intranät ska inte ses som en ersättning för mänsklig, ansikte-mot- ansikte, kommunikation utan ska ses som ett komplement till denna.swe
dc.format.extent78 pagesswe
dc.format.extent443332 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.subjectKommunikationswe
dc.subjectintranätswe
dc.subjectintressenterswe
dc.subjectprocesserswe
dc.subjectstrukturswe
dc.subjectvisionswe
dc.titleVilka krav bör styra utvecklingen av intranätbaserad kommunikation? En fallstudie inom området vård- och omsorg i stadsdelen Tynnered, Göteborgs kommun.swe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4468swe
dc.subject.svepInformaticsswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record