Show simple item record

dc.contributor.authorRooeen, Ladanswe
dc.contributor.authorHanna, Abeerswe
dc.contributor.authorAginjouneghani, Foroughswe
dc.date.accessioned2005-11-21swe
dc.date.accessioned2007-01-16T16:40:31Z
dc.date.available2007-01-16T16:40:31Z
dc.date.issued2005swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/1067
dc.description.abstractDenna uppsats presenterar en studie av dokumenthantering kring den elektroniska patientjournalen, Melior vid Mölndals sjukhus inom medicinkliniken. Syftet med uppsatsen var att kartlägga dokumenthanteringsrutiner kring patientjournalen samt undersöka problemrelaterade till redundant information och informationstillgänglighet utifrån vårdpersonalens perspektiv. Studien utfördes med ett kvalitativt angreppssätt och en etnografisk forskningsmetod. Insamling av det empiriska materialet gjordes med hjälp av intervjuer och observationer. Resultatet visar att personalen upplever dubbeldokumentation i patientjournal. Det visar också att de är ganska nöjda med informationstillgänglighet men den är inte optimal. Slutsatsen visar att det finns vissa bristfälliga rutiner vid hantering av journalen. Dubbeldokumentation förekommer ofta i journalen eftersom samma information antecknas på flera ställen i journalen av olika yrkeskategorier. Det saknas både en sökfunktion i systemet och en fungerande elektronisk kommunikation som underlättar tillgången till information på ett snabbt och smidigt sätt. Dessa slutsatser har dragits med hjälp av de empiriska resultaten och relevanta teorier. I både diskussion och slutsats delen ger vi även eventuella förslag till förbättring och effektivisering av journalhantering.swe
dc.format.extent69 pagesswe
dc.format.extent309772 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosvswe
dc.subjectEektronisk patientjournalswe
dc.subjectMeliorswe
dc.subjectdokumenthanteringsrutinerswe
dc.subjectinformationstillgänglighetswe
dc.subjectredundant informationswe
dc.titleElektronisk patientjournalshantering En studie av dokumenthanteringsrutiner kring patientjournalen vid Mölndals sjukhusswe
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawswe
dc.type.uppsokDswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Informaticseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för informatikswe
dc.type.degreeStudent essayswe
dc.gup.originGöteborg University. School of Business, Economics and Lawswe
dc.gup.epcid4588swe
dc.subject.svepInformaticsswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record