Show simple item record

dc.contributor.authorJakobsson, Caroline
dc.contributor.authorWang, Linda
dc.date.accessioned2008-07-18T12:05:54Z
dc.date.available2008-07-18T12:05:54Z
dc.date.issued2008-07-18T12:05:54Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/10638
dc.description.abstractBakgrund och problem: Kategorin icke-vinstmaximerande organisationer kan delas upp i offentliga och privata organisationer. Kännetecknande för alla är att de har ett annat mål än att tjäna in vinst till ägare. Vinstmotiv måste ändå finnas eftersom organisationen behöver ekonomiska medel för sin framtida verksamhet. Den moderna ekonomistyrningen delas in i ”hårda” och ”mjuka” styrsystem. De hårda fokuserar på resultat och handling medan de mjuka är inriktade mot personal- och kulturfrågor. Icke-vinstmaximerande organisationer anses ha problem med att använda sig av hårda styrsystem, med anledning av att vissa mål kan vara svåra att kvantifiera. Detta kan påverka hur organisationen lyckas styra och motivera de anställda. Ett exempel på styrverktyg är belöningar av olika slag. Förekomsten och användningen av dessa måste anpassas efter företagets specifika förutsättningar. Syfte: Uppsatsens syfte är att utreda vad det finns för verktyg att motivera de anställda i icke-vinstmaximerande organisationer och hur de styrsystem som används påverkar detta arbete. Metod: Ett antal intervjuer har genomförts i respektive studerad organisation. Det empiriska materialet har sedan ställts mot den teoretiska referensramen om vilka ekonomistyrsystem som finns och hur verktyget belöningar kan användas. Resultat och slutsatser: Vi har kommit fram till att avsaknaden av vinstmål till ägarna inte utgör ett hinder i företagens sätt att motivera de anställda. De förmodade problemen med att använda hårda styrsystem har i studien visat sig inte utgöra ett stort hinder. Personal- och kulturell styrning är av stor betydelse för att förankra de mål som organisationen kan ha. I de fall då den här typen av styrning är starkt framträdande finns det inte ett lika stort behov av att använda hårda styrsystem. Förslag till fortsatt forskning: Att genomföra en kvantitativ studie med intervjuer på olika nivåer i icke-vinstmaximerande organisationer skulle ge en mer mångsidig bild av hur styrning och belöningar uppfattas av medarbetarna. Detta skulle vara intressant att ställa mot de uppfattningar som finns på ledningsnivå.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesEkonomistyrningen
dc.relation.ispartofseries07-08-117en
dc.titleStyrsystem och motivationsverktyg. En studie av icke-vinstmaximerande organisationeren
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record