Show simple item record

dc.contributor.authorHedayati, Allaedin
dc.contributor.authorSageland, Niklas
dc.contributor.authorOlsson, Oscar
dc.date.accessioned2008-06-30T09:51:19Z
dc.date.available2008-06-30T09:51:19Z
dc.date.issued2008-06-30T09:51:19Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/10486
dc.description.abstractSyftet med vår studie är att kartlägga de principer och andra faktorer som ska vara grunden för användning, integration och management av patientjournalsystem. Enligt vår uppfattning har vi kommit närmare målet genom att belysa följande fråga: Vilka är de kritiska faktorer som bör beaktas för att säkra patientsäkerhet och samtidigt respektera, CIA modellen, dvs. tillgänglighet, integritet, och behörighet? Studien har resulterat i följande relevanta och på många sätt intressanta aspekter så som: Förhållandet mellan patientsäkerhet och informationsbehörighet. Behörighetskraven innebär att personal inom sjukvård har rätt att ta del av känslig information för att kunna ge rätt vård. Studien visar att det råder olika uppfattningar om denna rätt. Det finns olika uppfattning för hur principen behandlas på olika sjukhus. Primärt utifrån management synpunkt råder det stor enighet att förståelsen om behörighetsprincipen därmed menar man att en effektiv och reguljär kommunikation av säkerhetskraven, ansvarsförhållande, förfaringssätt, etc. främjar relationen mellan personalbehörigheten och patientintegriteten. Förhållandet mellan patientsäkerhet och informationstillgänglighet. Tillgänglighet utgör en avgörande faktor för bättre beslutsunderlag med hänsyn till målet om patientsäkerhet, men vad är värdet av tillgängligt och samtidigt osäker information? Studien visar att utifrån informationsmanegement perspektiv är det viktigt att klargöra, förstå, och förhandla vilka slags integrations former är relevanta med CIA principerna och samtidigt säkra informationens tillgänglighet, som är så viktigt för patientsäkerheten. Förhållandet mellan patientsäkerhet och informationsägande. Informationsmanagement innebär bland annat ansvar och befogenheten över informationen, Studien visar att frågan om informationsägande måste ingå i informationsäkerhetspolicyn. Ändå påstår vi att en sådan policy måste ha en klar uppfattning vem som är den egentliga ägaren av informationen. Detta innebär att de ovannämnda förhållanden som vår studie redovisar ger ett nytt sätt att se på informationsmanagement utifrån beslutsfattande och handlingar som alltid refererar till patientsäkerhet. Ovanstående slutsatser är resultat av en systematisk procedur.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesReport/IT University of Göteborgen
dc.relation.ispartofseries2008:047en
dc.subjectPatientsäkerheten
dc.subjectIntegriteten
dc.subjectTillgängligheten
dc.subjectBehörigheten
dc.titleEn Modell för Balansen mellan Patientsäkerhet och Principerna: Behörighet, Integritet och Tillgängligheten
dc.title.alternativeA model for the Balance between Patient Safety and the Principles: Confidentiality, Integrity and Availabilityen
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentIT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentIT University of Gothenburg /Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeKandidatuppsatsswe
dc.type.degreeBachelor thesiseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record