Show simple item record

dc.contributor.authorAhlborg, Fredrik
dc.contributor.authorHålsjö, Johnny
dc.date.accessioned2008-06-30T08:05:12Z
dc.date.accessioned2008-06-30T08:05:17Z
dc.date.available2008-06-30T08:05:12Z
dc.date.available2008-06-30T08:05:17Z
dc.date.issued2008-06-30T08:05:12Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/10468
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/10469
dc.description.abstractIdag använder verksamheter sig av en mängd olika applikationer och system. Dessa kräver olika typer av behörighet, beroende på vilken befattning användaren innehar i verksamheten. Det traditionella sättet för att autentisera sig i dessa system är att använda sig av användarnamn och lösenord. Allt eftersom fler system utvecklas och införskaffas måste användaren komma ihåg flera lösenord. Single Sign-On är en teknik för att underlätta inloggning vid flera system, då användaren enbart behöver logga in en gång. Syftet med uppsatsen var att undersöka användandet av Single Sign-On inom offentlig sektor. Uppsatsens frågeställning lydde enligt följande: Vilka aspekter bör beaktas vid användandet av Single Sign-On inom offentlig sektor? Studien har genomförts med en hermeneutisk prägel och vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa forskningsmetoden har bestått av semistrukturerade intervjuer och har omfattat sex respondenter. Studien har genomförts i Göteborgsregionen och omfattat tre kommuner. I varje kommun bestod respondenterna av en med god kännedom om IT-verksamhet och en med god insyn i helpdesk-verksamheten. Resultatet av studien visade att vi identifierade en centraliserad och decentraliserad lösenordshantering. Vi identifierade följande aspekter: ekonomiska, organisatoriska, säkerhetsmässiga och tekniska.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesReport/IT University of Göteborgen
dc.relation.ispartofseries2008:046en
dc.subjectanvändarhanteringen
dc.subjectcentraliseraden
dc.subjectdecentraliseraden
dc.subjectoffentlig sektoren
dc.subjectSingle Sign-Onen
dc.titleEn studie i användandet av Single Sign-On inom offentlig sektoren
dc.title.alternativeA study in the use of Single Sign-On in Swedish public sectoren
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentIT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentIT University of Gothenburg /Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeKandidatuppsatsswe
dc.type.degreeBachelor thesiseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record