GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Informatics / Institutionen för informatik (-2005) >
C-uppsatser >

Objektmodellering och säkerhet vid systemutveckling


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/1043

Files in This Item:

File Description SizeFormat
thorsell.wahlqvist.ia5840.pdf267KbAdobe PDF
View/Open
Title: Objektmodellering och säkerhet vid systemutveckling
Authors: Wahlqvist, magnus
Thorsell, Jonas
Issue Date: 1999
University: Göteborg University. School of Business, Economics and Law
Extent: 274256 bytes
Degree: Student essay
Abstract: Vid konstruktionen av ett system som skall implementeras på ett företag krävs att hänsyn tas till ett antal olika faktorer. Det är av stor vikt att systemet blir lätt att vidareutveckla och att det följer företagets säkerhetsrutiner. Kravet på dokumentation är ofta omfattande. Vi har valt att studera modellering, brandväggar och lösenord för att kunna ta hänsyn till dessa då vi utvecklat ett WWW-anpassat kundsystem åt EHPT(tidigare Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications). Företaget konstrue... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/1043
Appears in Collections:C-uppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011