Show simple item record

dc.contributor.authorBroman, Anna
dc.contributor.authorSjöholm, Emma
dc.date.accessioned2008-06-26T12:32:05Z
dc.date.available2008-06-26T12:32:05Z
dc.date.issued2008-06-26T12:32:05Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/10417
dc.description.abstractBakgrund och problem: Det har alltid funnits företag som lyckas nå större tillväxt än andra. I denna uppsats undersöker vi vilken betydelse belöningssystem har för dessa tillväxtföretag. De flesta undersökningar som har gjorts om belöningssystem berör högt uppsatta personer i företag, då många företag har kritiserats för chefernas omfattande bonusar. I de fall då säljares belöningar analyseras är det ofta kringresande säljare med provisionsbaserad lön som är i fokus. Vi vill där-för i denna uppsats undersöka hur belöningssystemen för butikssäljare ser ut, eftersom detta om-råde inte är lika utforskat. Syfte: Att beskriva för tillväxtföretag vilken betydelse belöningssystem har för dem. För att kunna svara på den frågan vill vi beskriva hur belöningssystemen ser ut i tillväxtföretagen och på vilket sätt säljare motiveras av belöningssystemen. Avgränsningar: Vi har valt att undersöka svenska företag med huvudkontor i Västra Götalands län. De utvalda företagen har alla haft stor tillväxt under de senaste åren och finns med på Dagens Industris lista över Gaseller år 2007. Alla företagen finns dessutom inom konfektionsbranschen. På företagen har vi valt att undersöka endast hur butikssäljarna belönas och inte några av de andra anställda. Metod: Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med tre olika företag. På varje företag har vi in-tervjuat en person på högre nivå om företagets belöningssystem, och en butikssäljare, om dennes uppfattning av belöningssystemet. Resultatet från intervjuerna har analyserats och jämfört med vår teoretiska referensram. Resultat och slutsatser: Samtliga företag belönar sina anställda med fast lön enligt kollektivav-tal och med gruppbelöningar i form av aktiviteter där butikerna utgör grupperna. Butikssäljarna motiveras framför allt av ett trivsamt arbetsklimat. Monetära belöningar har ingen avgörande betydelse för tillväxten utan det viktiga är att företagen belönar sina anställda med icke-monetära belöningar så att de anställda motiveras. Förslag till fortsatta studier: Ett förslag är att undersöka börsnoterade företag och att jämföra deras belöningssystem med icke börsnoterade företag. Det skulle också vara intressant att under-söka resande säljare istället för butikssäljare. Ett annat förslag är att göra jämförelse mellan stag-nerande företag och tillväxtföretag skulle vara angelägen. Avslutningsvis skulle det vara intres-sant att göra en kvantitativ undersökning av vad som motiverar en säljare.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalysen
dc.relation.ispartofseries07-08-84en
dc.titleBelöningssystem för butikssäljare -En undersökning av tillväxtföretag inom konfektionsbranschenen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record