Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Desiré
dc.contributor.authorNilsson, Anna
dc.date.accessioned2008-06-10T13:18:21Z
dc.date.available2008-06-10T13:18:21Z
dc.date.issued2008-06-10T13:18:21Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/10255
dc.description.abstractRörelseförvärv som sker i flera steg, så kallade successiva förvärv reglerades tidigare enligt Redovisningsrådets rekommendationer RR 1:00. I samband med införandet av IFRS 2005 kom IFRS 3 tillsammans med IAS 27 att ersätta RR 1:00. Emellertid reglerade dessa regelverk tillsammans enbart successiva förvärv då förvärvaren erhåller och inte då förvärvaren redan innehar bestämmande inflytande. Reglering gällande successiva förvärv av denna karaktär kommer att behandlas i reviderade IFRS 3R tillsammans med ändrade IAS 27R som förväntas ersätta nuvarande regelverk IFRS 3 och IAS 27 under 2009. Det uppstod således en unik situation i redovisningen i väntan på kommande reglering vilket gör att företagen som utför förvärv av denna karaktär sätts i redovisningssituation utan vägledning. Eftersom nuvarande gällande regelverk inte behandlar successiva förvärv av denna art är det således upp till företagen själva att välja hur de vill redovisa. Överlag kan det sägas finnas två synsätt som företagen kan hämta vägledning ifrån, via RR 1:00 eller via det utkast som kom ut 2005 som behandlar regleringen av kommande IFRS 3R och IAS 27R . Redovisningen kan även vara en kombination av dessa två synsätt. Studien ämnar undersöka hur företag agerar när de ställs inför en oreglerad situation i redovisningen samt hur de under den oreglerade perioden valt att redovisa successiva förvärv av denna karaktär. Därutöver studera de faktorer som bidragit till de val de kom fram till. För att undersöka detta genomfördes tre djupare intervjuer med respondenter på företag som förvärvat successivt under den oreglerade perioden, Skanska, Peab och Geveko. Studien återgav varierande val av redovisning, dock var en gemensam faktor att vägledning till redovisningsvalen tenderar dra sig mot de nya reviderade IFRS 3R och ändrade IAS 27R samt en kombination av dessa, före tillämpning av tidigare regelverk, RR 1:00. Denna tendens grundar sig i att företagen befinner sig i en osäker situation i vilken de agerar efter råd från externa parter. Det har visat sig att deras del i redovisningsvalen var av stor vikt då företagen såg information från dem som tillförlitlig.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesExternredovisning och företagsanalysen
dc.relation.ispartofseries07-08-83Men
dc.titleSuccessiva förvärv i en oreglerad tiden
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokD
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record