Show simple item record

dc.contributor.authorHävert, Åsa
dc.contributor.authorIsraelsson, Maja
dc.date.accessioned2008-06-10T07:32:34Z
dc.date.available2008-06-10T07:32:34Z
dc.date.issued2008-06-10T07:32:34Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/10237
dc.description.abstractUppsatsens syfte är att beskriva sex behandlingsassistenters uppfattningar, erfarenheter och upplevelser kring hållningar av barn mellan 0-12 år som är placerade på institution. Behandlingsassistenterna kommer från två olika institutioner. Uppsatsen är en kvalitativ studie med ett fenomenologiskt vetenskapsperspektiv, vilket betyder att uppsatsen strävar efter att förstå behandlingsassistenternas upplevelser och tankar kring fenomenet hållningar och att titta närmare på hur talet kring hållningar ser ut. Genom en induktiv ambition skapades ur empirin olika analysteman med underkategorier. Dessa är vägledande i analysen. Analysmetoden har en narrativ ansats, vilket innebär att behandlingsassistenternas berättelser återberättas i längre stycken för att skapa en förståelse för kontexten i vilken behandlingsassistenterna rör sig. Vi har valt att använda teorierna socialkonstruktionism och symbolisk interaktionism, och begreppet diskurs för att analysera behandlingsassistenternas berättelser. I analysen beskrivs det hur behandlingsassistenterna förstår och förklarar fenomenet hållningar, hur behandlingsassistenterna funderar kring barnets känslor och upplevelser i samband med hållningar, och hur behandlingsassistenterna beskriver sina egna känslor och upplevelser i arbetet av hållningar. Uppsatsen belyser även betydelsen av andra professionella för behandlingsassistenterna i arbetet med hållningar. Uppsatsens resultat visar på hur behandlingsassistenterna har ett öppet och reflexivt förhållningssätt till hållningar. Det framkom att behandlingsassistenterna inte såg arbetet med hållningar som något oproblematiskt och det verkade finnas ett behov och en vilja att motivera användandet av hållningar. Det fanns variationer i informanternas beskrivningar av syftet med hållningar. Hållningar beskrivs både som ett sätt att gränssätta och stoppa utåtagerande barn och som ett sätt att hålla ihop barnet, både fysiskt och psykiskt. Det finns en blandning av känslor och tankar som påverkar behandlingsassistenterna i sitt förhållningssätt. Behandlingsassistenternas egna erfarenheter och tankar skapar en öppen och accepterande diskurs bland behandlingsassistenterna.en
dc.language.isosween
dc.subjectHållningen
dc.subjectBarnen
dc.subjectinstitutionen
dc.subjectsocialkonstruktionismen
dc.subjectsymbolisk interaktionism och diskursen
dc.titleAtt hålla i och hålla om - En kvalitativ studie om hur behandlingsassistenter upplever hållningar av barn på institutionen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record