Show simple item record

dc.contributor.authorHalvarsson, Åsa
dc.contributor.authorRodéhn, Henrik
dc.date.accessioned2008-06-02T07:22:10Z
dc.date.available2008-06-02T07:22:10Z
dc.date.issued2008-06-02T07:22:10Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/10187
dc.descriptionSjuksköterskeprogrammet, 180 hp/Omvårdnad – Eget arbete/kursbeteckning: OM2240/SPN9en
dc.description.abstractDirekt drabbade vid en olycka är förutom patienten även närstående. Patientens akuta tillstånd kräver största koncentration från personalen, vilket gör att det finns en risk att de närstående hamnar i skymundan. God vårdmiljö utmärks av trygghet och trivsel, samt av att vara hälsobefrämjande. Vårdmiljö innefattar den fysiska, psykiska och sociala omgivningen. En god kommunikationsteknik är ett bra hjälpmedel för att kunna ge ett gott stöd och omsorg, för att förstå patienten och dess närstående, och för att kunna ge bättre hjälp. Syftet med detta arbete var att kartlägga upplevelser och behov hos närstående till barn i akut livshotande tillstånd inom akutsjukvård. Uppsatsen gjordes i form av en litteraturstudie av tio artiklar. Närstående upplevde sjukhusmiljön och situationen när deras barn blev akut sjuk som mycket stressande. De hade ett stort behov av att vara närvarande hos barnet, både för sin egen skull och för barnets skull. Närstående ville ha god och frekvent kommunikation med personalen och få ärliga besked om barnets tillstånd, behandling och prognos. Rollskiftet som närstående genomgick i och med deras barns hospitalisering var stressande och kunde frambringa känslor av kontrollförlust. Närvaron kunde hjälpa de närstående psykiskt genom att de fick se att allt gjordes för barnet och därmed minska framtida funderingar och skuldkänslor. För att underlätta kontakten med närstående bör man på akutavdelningarna ha fasta rutiner för vem som har ansvar för dem. Vi anser att det behövs mer forskning inom området närstående till barn i akutsjukvård.en
dc.language.isosween
dc.subjectBarnsjukvården
dc.subjectAnhörigaen
dc.subjectAkutvården
dc.titleLåt oss få träffa våra barn! Kartläggning av upplevelser och behov hos närstående till barn i akut livshotande tillstånden
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsaswe
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institute of Health and Care Scienceseng
dc.type.degreeC-uppsatsswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record