Show simple item record

dc.contributor.authorKihlman, Sheila
dc.date.accessioned2008-05-26T12:22:59Z
dc.date.available2008-05-26T12:22:59Z
dc.date.issued2008-05-26T12:22:59Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/10153
dc.description.abstractSyftet med uppsatsen är att undersöka hur unga HBT-kvinnor (homosexuella, bisexuella och transpersoner) som blivit utsatta för diskriminering, kränkningar, hot, hat och våld på grund av sexuell läggning/identitet talar om hotet, våldet och utsattheten och hur de upplever om-givningens syn på deras sexualitet och omgivningens reaktioner på hotet/våldet. Jag vill även undersöka hur dessa upplevelser påverkar deras självbild, deras sätt att hantera upplevelserna och deras sätt att uttrycka sin sexuella identitet. Mina teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktionism och poststrukturalism, med fokus på queerteori, feministisk teori och diskursanalys. Datainsamlingen baseras på kvalitativa inter-vjuer. Genom att fokusera på tre teman, händelser, uteblivet stöd och konsekvenser tolkas (läses) materialet med hjälp av diskursanalys, ett narrativt perspektiv och genom att tydliggöra vilka (o)möjliga positioner som deltagarna i studien intar till den dominerande diskursen. I HBT-tjejernas berättelser får vi del av en komplex bild av utsatthet på grund av sexuell läggning. Den är fjärran från den stereotypa bilden av ett gäng nynazister som ger sig på homosexuella män på stan. Händelser som diskriminering, kränkningar, hot, hat och våld inträffar på många olika arenor och utförs av enskilda eller flera gärningsmän i en homofobisk och heteronormativ samhällskontext på alla samhällsnivåer. Förövarna återfinns ofta i HBT-tjejernas egna familjer och omfattar både föräldrar och syskon. Andra gärningsmän är bland annat skolkamrater, lärare, kuratorer, chefer, arbetskamrater, polis samt bekanta och okända individer. Fram träder en bild av en grupp unga tjejer som befinner sig i marginalen av det svenska samhällets beskydd och hjälpinsatser. Tystnaden kring och osynliggörandet av HBT-tjejers livssituation och utsatthet, samt heteronormativa attityder, möjliggör förtryck och vålds-handlingar mot denna grupp. Min önskan är att läsaren ska få en fördjupad förståelse för hur normer, normalitet och diskurser konstrueras, skapas och återskapas i vardagliga situationer och i samhället. Min önskan är också att synliggöra HBT-tjejers utsatthet för diskriminering, kränkningar, hot, hat och våld för att öka kunskapen och inspirera till vidare forskning och förändring.en
dc.language.isosween
dc.subjectHBT-tjejeren
dc.subjectutsatthet på grund av sexuell läggningen
dc.subjecthomofobiska hatbrott socialkonstruktionismen
dc.subjectdiskursanalysen
dc.subjectsubjektspositioneren
dc.subjectqueeren
dc.subjectfeminismen
dc.subjectheteronormativiteten
dc.title"Om man ska ta åt sig allt de säger blir man fan knäckt alltså, det går inte."en
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record