Now showing items 1-1 of 1

    • Ett sätt att skapa fler normer på scenen 

      Blix, Erika (2014-07-17)
      Jag har närmat mig Yat-tekniken ur en genuskontext för att se om det är möjligt att med den kunna göra mer medvetna val som skådespelare utifrån behovet av att inte följa den normativa bilden av vad en kvinna eller man ska ...