Now showing items 1-1 of 1

    • Vetenskapligt Underlag för Hygienska Gränsvärden 32. 

      Montelius (Ed.), Johan; Kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden; Arbetsmiljöverket (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2012)
      Montelius J (ed). Vetenskapligt underlag för hygieniska gränsvärden. 32. Arbete och Hälsa 2012;46(6),1-81. Göteborgs Universitet. Sammanställningar baserade på kritisk genomgång och värdering av de veten-skapliga fakta, ...