Now showing items 1-1 of 1

    • Identifiering av riskfaktorer för kontrastmedels nefropati (KMN) 

      Lindh Hillberg, Maria; Reichler, Christina (2012-05-22)
      BAKGRUND: Dagligen genomgår ett stort antal patienter datortomografiundersök-ningar med intravenöst (i.v.) kontrastmedel. Kontrastmedlet kan bidra till en stegring av S-kreatinin värdet och orsaka njurskada = kontrastmedels ...