Now showing items 1-1 of 1

    • Förskolan i den rasifierade staden 

      Schöpf, Lars (2017-12-07)
      I förskolan läroplan Lpfö 98 (2016) beskrivs riktlinjerna för arbetet med mångfald; I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, ...