Now showing items 1-1 of 1

    • Hur kan informationsteknik stödja patienter under rehabilitering? 

      Johansson, Anna; Yamanishi Abrahamsson, Sueko (2013-09-20)
      Sjukvården ligger långt efter samhället i övrigt när det kommer till att bedriva IT- investeringar. Men även inom sjukvården är det en ojämn spridning av hur resurserna fördelas. Rehabilitering är ett av de områden där det ...