Now showing items 1-1 of 1

    • Kursplaner i matematik i förhållande till samhälleliga förändringar 

      Radfar, Masoud; Shirani, Mansour; Yahaghi, Shaparak (2011)
      Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida kursplanerna i matematik förhåller sig till yttre faktorer så som socioekonomiska, politiska och pedagogiska synsätt. Kursplanernas förändringar kan inte studeras ...