Now showing items 1-1 of 1

    • Svenskans beskrivning 35. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten. Göteborg 11–13 maj 2016. 

      Golden, Anne; Malmgren, Sven-Göran; Agebjörn, Anders; Bergh, Gunnar; Ohlander, Sölve; Bylin, Maria; Ekberg, Lena; Östman, Jan-Ola; Karlsson, Susanna; Lind Palicki, Lena; Kolu, Jaana; Kosunen, Riitta; Lahtinen, Sinikka; Toropainen, Outi; Leinonen, Therese; Lindgren, Josefin; Lindström, Jan; Wide, Camilla; Löfdahl, Maria; Tingsell, Sofia; Wenner, Lena; Malmberg, Anja; Sörlin, Marie; Melander Marttala, Ulla; Mattsson, Elisabet; Nilsson, Jenny; Norrby, Catrin; Nissilä, Niina; Pilke, Nina; Nord, Andreas; Sörlin, Marie; Palviainen, Åsa; Sopanen, Pauliina; Randahl, Ann-Christin; Rehnberg, Hanna Sofia; Sahlstein, Annmari; Sköldberg, Emma; Hannesdóttir, Anna Helga; Vaakanainen, Veijo; Valdeson, Fredrik; Volodina, Elena; Borin, Lars; Pilán, Ildikó; François, Thomas; Tack, Anaïs; Wengelin, Åsa; Bengtsson, Lisa; Torrance, Mark (Institutionen för svenska språket, 2017-04)
      Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats. ...