Now showing items 1-1 of 1

    • Att välja väg 

      Udd, Camilla; Rosén, Hanna (2008-01-24)
      Syftet med undersökningen var att bättre förstå de faktorer som möjliggör ett konstruktivt förändringsarbete så att dessa lärdomar kan utnyttjas inför framtida förändringar. En enkät- och en intervjuundersökning låg ...