Now showing items 1-1 of 1

    • Grupprocesser inom lärarlag 

      Wärja, Maria; Jansson, Katarina; Ubillus, Ada (2007)
      Syfte och bakgrund Studiens syfte var att skaffa kunskap och konkreta verktyg som främjar lärarlagsarbete. Vi ville skaffa oss ett ovanifrån perspektiv för att se helheten. Målet är att kunna se konflikter som en del av ...