Now showing items 1-1 of 1

    • Vad erbjuds elever att läsa i litteraturundervisningen och varför? 

      Tadzic, Mima; Igelström, Alexander (2007)
      Syfte Syftet med vårt examensarbete är att belysa hur svensklärare på gymnasiet tolkar sitt uppdrag med avseende på litteraturundervisningen i kurserna Svenska A och B. Detta med utgångspunkt i den litteratur som lärare använder ...