Now showing items 1-1 of 1

    • Tal i bråkform: Del av en helhet. 

      Tadi, Eileen (2019-03-11)
      Matematikämnet består av många olika områden där ett av dessa områden är tal i bråkform. Forskare är överens om att procedurer och begrepp relativt tal i bråkform är ett av de mest utmanande områden inom matematikämnet för ...