Now showing items 1-1 of 1

    • Virtuella möten och fysiska träffar. Biblioteksstöd till flexibel utbildning i högskolan 

      Jönsson Adrial, Christina; Hesselgren Mortensson, Eva; Ingelf, Elisabeth; Malmström, Bo; Saalman, Elisabeth (Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, 2005)
      I ett samhälle där allt fler medborgare utbildar och vidareutbildar sig är flexibel utbildning ett sätt för lärosätena att ta emot fler studenter. De flesta lärosäten i landet arbetar i någon form med flexibel utbildning; ...