Now showing items 1-1 of 1

    • Sköldkörtelsjukdom i Ronneby 

      M Andersson, Eva; Scott, Kristin; Xu, YiYi; Li, Ying; S Olsson, Daniel; Fletcher, Tony; Jakobsson, Kristina (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2019-06-28)
      I december 2013 upptäcktes höga halter av högfluorerade ämnen (så kallade PFAS) i ett vattenverk, som försörjde ⅓ av hushållen i Ronneby kommun med dricksvatten. För att undersöka om PFAS-föroreningen har lett till en ökad ...