Now showing items 1-9 of 9

  • Akustikförsök - Forskarfredag 2010 

   Persson Waye, Kerstin (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Medicinska institutionen, Avd för Samhällsmedicin och folkhälsa, Enh för Arbets- och miljömedicin, 2011)
  • God ljudmiljö i förskola - samband mellan ljudmiljö, hälsa och välbefinnandeföre och efter åtgärdsprogram 

   Persson Waye, Kerstin; Agge, Agneta; Lindström, Fredric; Hult, Marie (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2011)
   Höga ljudnivåer är ett vanligt förekommande problem i förskolor och skolor. I Mölndals stad planerades en rad åtgärder för att minska ljudnivåerna i förskolor och skolor och vi fick tillfälle att vetenskapligt utvärdera ...
  • God ljudmiljö i förskola och skola - krav på rum, bygg - och inredningsprodukter för minskat buller 

   Persson Waye, Kerstin; Agge, Agneta; Hult, Marie; Larsson, Pontus (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2011)
   Bakgrund På initiativ av Mölndals stad startade ett forskningsprojekt ”Hur uppnås god ljudmiljö i förskolor och skolor?”. Syftet var att utvärdera de ljudförbättrande åtgärder som genomförts och planerades bli genomförda ...
  • God ljudmiljö i skola - samband mellan ljudmiljö, hälsa och välbefinnande före och efter åtgärdsprogram 

   Persson Waye, Kerstin; Agge, Agneta; Lindström, Fredric; Hult, Maria (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Medicinska institutionen, Avd för Samhällsmedicin och folkhälsa, Enh för Arbets- och miljömedicin, 2011)
  • Hälsopåverkan av lågfrekvent buller inomhus 

   Persson Waye, Kerstin; Smith, Michael; Ögren, Mikael (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2017-08-24)
   Lågfrekvent buller omfattar frekvensområdet 20 till 200 Hz. Sverige har sedan 1996 haft rekommenderade värden för bedömning av störning och annan hälsopåverkan av lågfrekvent buller i den allmänna miljön. Dessa utgår från ...
  • Jämförelse av fysiologisk respons vid exponering för buller eller vibrationer 

   Smith, Michael; Ögren, Mikael; Persson Waye, Kerstin (Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Medicinska institutionen, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Enh för Arbets- och miljömedicin, 2014-10-30)
  • Physiological Reaction – Thresholds to Vibration During Sleep 

   Smith, Michael; Ögren, Mikael; Persson Waye, Kerstin (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2015-11)
   The World Health Organization Night Noise Guidelines for Europe 2009 report that there is sufficient evidence for biological effects of noise on sleep, starting at LAF,max,inside=32 dB. Alterations in sleep structure and ...
  • Sömnstörning av stomljud från tågtrafik i tunnel 

   Ögren, Mikael; Sandström, Loisa; Jerson, Tomas; Persson Waye, Kerstin (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2019-10-28)
   Denna rapport redovisar översiktligt resultaten ifrån forskningsprojektet ”Sömnstörning av stomljud från tågtrafik”. Projektet finansierades av Trafikverket, och pågick under perioden 2016 – 2018. Under projektets gång ...
  • The Importance of Low Frequency Masking on Auditory Perception. Literature Review. 

   Kalafata, Stamatina; Persson Waye, Kerstin (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2017-08-25)
   In this review, previous studies on the effect of the low frequency masking on speech comprehension are presented. First the theoretical background of masking focusing on low frequency masking of speech is presented. ...