Now showing items 1-1 of 1

    • HUR SJUKSKÖTERSKORS STRESS PÅVERKAR PATIENTER 

      Paepke, Sara; Johansson, Jennie (2020-06-17)
      Bakgrund: Stress och stressjukdom är vanligt bland sjuksköterskor. Orsaken till detta kan vara hög arbetsbelastning och en komplex och ansvarskrävande arbetssituation. Arbetet ställer höga krav på patientsäkerhetsarbetet ...