Now showing items 1-1 of 1

    • PÅ VEMS VILLKOR? Inkludering av elever med AST i grundskolan 

      Paakki, Johan (2015-04-27)
      Denna undersökning handlar om inkludering av elever med AST i grundskolan. Syftet med studien är att jämföra den beskrivning som Autism- och Aspergerförbundet och Skolinspektionen ger av begreppet inkludering, vad de ...