Now showing items 1-3 of 3

  • Begreppsbilden av komplexa tal - Koncept eller procedur? 

   Olsson, Erik (2019)
   Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers förståelse av komplexa tal och vanliga missförstånd kring dessa samt undersöka om det går att kategorisera denna förståelse i olika typer. Ett frågeformulär som ...
  • Vad styr företagens hälsofrämjande åtgärder? 

   Olsson, Erik; Lam, Tommi; Bark, Adam (2005)
   Bakgrund och problem: Kostnaderna för sjukfrånvaro har på senare år stigit kraftigt. Regeringen har därför låtit en ny lag träda i kraft vilken innebär att arbetsgivarna får bära en större kostnad av sjukskrivningarna. ...
  • Volumetric assessment of hippocampus and cerebral white matter lesions in structural MRI 

   Olsson, Erik (2013-01-02)
   Assessment in structural MRI like hippocampal volumetry and white matter lesion (WML) assessment is receiving widespread attention and recommen-dation as important research and diagnostic tools. The aim in this thesis is ...