Now showing items 1-1 of 1

    • Kommunikationsstrategier för sjuksköterskor inom demensvård 

      Obstfelder, Victoria; Škrtić, Valentina (2021-06-28)
      Bakgrund: I framtiden tros antal personer med demenssjukdom öka. Kommunikation med personer med demens och som har nedsatt kommunikationsförmåga kräver att sjuksköterskan har kunskap om senaste forskningen av vilka ...