Now showing items 1-1 of 1

    • KULORNA SOM KRÄVS En kvalitativ studie om maskuliniteter i reklamfilm 

      Albinsson, Gustaf; M. Kindberg, Nicklas (2016-04-14)
      Syftet med studien är att undersöka hur reklamfilm i TV framställer och bidrar till att reproducera olika maskuliniteter i samhället. Reklamfilm är ett medie som en stor del av befolkningen tar del av, och som enligt vår ...