Now showing items 1-2 of 2

  • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i Ronneby 

   Xu, Yiyi; Li, Ying; Scott, Kristin; Lindh, Christian; Jakobsson, Kristina; Fletcher, Tony; Ohlsson, Bodil; M Andersson, Eva (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2019-12-16)
   I december 2013 upptäcktes höga halter av högfluorerade ämnen (så kallade PFAS) i ett vattenverk, som försörjde ⅓ av hushållen i Ronneby kommun med dricksvatten. För att undersöka om PFAS-föroreningen har lett till en ökad ...
  • Sköldkörtelsjukdom i Ronneby 

   M Andersson, Eva; Scott, Kristin; Xu, YiYi; Li, Ying; S Olsson, Daniel; Fletcher, Tony; Jakobsson, Kristina (Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, 2019-06-28)
   I december 2013 upptäcktes höga halter av högfluorerade ämnen (så kallade PFAS) i ett vattenverk, som försörjde ⅓ av hushållen i Ronneby kommun med dricksvatten. För att undersöka om PFAS-föroreningen har lett till en ökad ...